piątek, 29 maja 2020

Skala trudności / Scale of difficulty


Z mojego rozeznania wynika. Wystarczy otworzyć właz. Nie trzeba wychodzić na zewnątrz. W skali 1 do 10 trudność wynosi gdzieś 3. Przydałaby się jakaś międzynarodowa konferencja. Może zróbcie w ramach NASA konferencje z gośćmi i powiedźcie, że chcecie zdjąć niebezpieczne obiekty. Może dość do kolizji i stąd te niebezpieczeństwo. Może tak. Interpol już wszystko wie, więc macie wsparcie policyjne.  Jakiś pół-światek uzyskał dostęp i to jest zagrożenie środowiskowe. Zatem cierpliwie czekamy.

Just open the hatch. You don't have to go outside. On a scale of 1 to 10, the difficulty is somewhere 3. An international conference could be useful. Maybe NASA conferences with guests and say that you want to remove dangerous objects. Maybe yes. There may be a collision and hence this threat. Something like this. Interpol already knows everything, so you have police support.  Some half-world has gained access and this is an environmental threat.

So we wait patiently.

This is our common planet.

poniedziałek, 25 maja 2020

Wolne myśli

To jest jakaś Boża planeta, powinniśmy na niej żyć w zgodzie. Tak poza tym to może oglądajmy te filmy, chodźmy do kina, naprawdę wspaniała przygoda mi się trafiła. Nie wiem co teraz będzie. Marzy mi się własna firma, ale to pewnie branża gier komputerowych. Byśmy siedzieli w jednej firmie 2 lata nad grą. To też przygoda. Albo agencja reklamowa, marketingowcem jestem z zawodu i grafikiem - to się znam. Trzeba by tylko rezonować z klientami, ale trudno takie życie.

czwartek, 9 kwietnia 2020

Otwarty list / Open letter

Zwracam się ze stanowczą prośbą, by mnie nie szpiegować. Szpiegowanie jest złe. 20 lat temu zostałem ze szpiegowany i  teraz muszę się z tego artystycznego świata wydostać. Sprawy polityki natomiast przestały mnie interesować, a amerykańska polityka też mnie nie interesuje. Nie znam tam ludzi kojarzę kilka nazwisk. Nie siedzę na żadnych amerykańskich portalach, więc nie wiem czemu chcecie mnie dalej infiltrować.

Telewizja też mnie nie pociąga, po urazie głowy stronię od ludzi - przeciążenie.  Proszę zaprzestać szpiegowania ludzi z Polski i mnie szczególnie. Wszyscy na tym skorzystają. Może unormują się stosunki między naszymi skłóconymi politykami.

Ja się dystansuje. Ja tu jestem tylko ponadprzeciętnym człowiekiem. Zwalili mi się wszyscy na głowę. Niepoważni artyści, graficy, filmowcy, muzycy, no i politycy. Z moich pierwszych grafik  nie wypływała żadna treść, to była czysta forma, wychodziły mi grafiki tak jak się patrzy na obłoki chmur, czasami coś z tych kształtów wynikało i tak było z moimi grafikami. Rozmach mają te filmy Hollywood kie, przerosło mnie to wyzwanie. Ale jak słyszę sygnały wcale artyści nie zamierzają się do mnie przyznawać, więc odejdę w swoją stronę a oni w swoją.

I would like to ask you not to spy on me. Spying is bad. 20 years ago I was spied on and now I have to get out of this artistic world. Political matters, however, ceased to interest me, and I am not interested in American politics either. I don't know people there, I associate several names. I'm not sitting on any US portals, so I don't know why you want to infiltrate me.

Television also doesn't attract me, after a head injury I shun people - overload. Please stop spying on people from Poland and me especially. Everyone will benefit. Maybe relations between our conflicting politicians will normalize.

I distance myself. I am an ordinary person here. Everyone fell on my head. Serious artists, graphic designers, filmmakers, musicians, and politicians. My content did not flow from any of the creations, it was a pure form, the graphics came out the way I look at clouds of clouds, sometimes something of these shapes resulted and this was the case with my graphics. Hollywood movies have a big momentum, it overcame me with this challenge. But as I hear the signals, the artists are not going to admit me, so I will go away and they will go their own way.

niedziela, 29 marca 2020

Trzymam z artystami i z Bogiem

Licencja poetica. Jestem tam jakimś artystą. Faktycznie form na sugerowałem. Polityką nie będę się zajmował. Niebezpieczna dziedzina. Walka o władzę. Zatem bywajcie. Zacznę teraz rysować, już byłem na kursie rysunku, kupię tablet i namaluje jakieś concept arty.
Jeszcze uwaga, nie możecie się mną tak sugerować. To już nie te czasy. Bądźcie samodzielni i dzielni.

wtorek, 24 marca 2020

Byłem partyzantem

taki miałem sen. Zgadzam się, faktycznie jest coś na rzeczy. Musiałem jakoś źle potraktować wroga. Taką klątwę wymyśliłem.

piątek, 14 lutego 2020

Coś pozytywnego

Na przyszłość trzeba patrzyć optymistycznie. Może będziemy żyli kiedyś na szczęśliwej planecie bez wojen. Imagine John Lennon.

poniedziałek, 10 lutego 2020

Oscary

Co do filmów, to nie jestem na bieżąco. Mało oglądam, czasami jakiś film obejrzę, recenzje albo trailer. W sumie niewiele. Poza tym pozdrawiam was. Wcale was nie zbojkotowałem.